STE – Servei de Telecomunicacions de l'Empordà. La fundació ONCE presenta una casa intel·ligent, sostenible i accessible. - STE - Servei de Telecomunicacions de l'Empordà.