STE – Servei de Telecomunicacions de l'Empordà. Com estalviar calefacció amb un termostat intel·ligent.